Vložkování komínů je nejpoužívanější způsob rekonstrukce komínů. Provádí se před připojením nového spotřebiče na spalinovou cestu, při přechodu na nový typ paliva, v případě, že váš komín má špatný tah nebo když je v havarijním stavu. Moderní spotřebiče paliv kladou zvýšené nároky na konstrukci a provedení spalinové cesty. Vyvložkování komínu kvalitním materiálem, zabezpečí jeho další využití ať už se stávajícím nebo novým spotřebičem. Technologie vložkování je navržena tak, aby celý proces probíhal shora a nebylo nutno provédět vetší bourací práce. Rekonstrukce komínů vyvložkováním je podmíněna dostatečnou velikostí stávajícího komínového průduchu. Technologii zvětšování průduchu se říká frézování komína.

Kdy se komín vložkuje?

  • špatný technický stav komína
  • při změně spotřebiče nebo druhu paliva
  • komín nevyhovuje platným normám
  • původní vložka je opotřebovaná
  • komín má špatný tah
  • kondenzát proniká přes stěnu komína (dehtování)
  • v místnostech je cítit zápach spalin

Z jakého materiálu se vložkuje?

  • plast – zejména u kondenzačních kotlů s nízkou výstupní teplotou spalin do 120 ˚C
  • nerezová ocel - u spotřebičů na plynná, kapalná i pevná paliva, životnost se udává cca 15 let
  • keramika - nejvhodnější pro pevná paliva, ale lze použít i u paliv plynných a kapalných, životnost cca 30 let

objednat sluzbu button